Negatieve reactie online, hoe ga je daar constructief mee om?

Negatieve reactie gekregen op je blog en socialmediapost? Zo haal je de wind uit de zeilen

… en zorgt hij zelfs voor een goede reputatie

Hoge bomen vangen veel wind. Zelf deel ik alles om mijn doelgroep verder te helpen en dat maakt mij een hoge boom. Dat heeft echter ook een negatief effect: ik krijg nog weleens commentaar. Af en toe word ik ronduit onderuit geschoffeld.
Nou bepaal ik zelf welke reacties op mijn blog en socialmediaposts ik toelaat en welke niet. En ik kies er vaak bewust voor om juist een negatieve reactie te publiceren. Datzelfde doe ik trouwens met referenties, die een moeilijk proces lieten zien. Ik vertel je waarom. En hoe jij het beste omgaat met negatieve reacties op je blog, socialmediaposts en andere online uitingen.

Ik ben een overgevoelig mens. Een paar jaren geleden raakte alle mij nog. Maar ik leerde hier dusdanig mee omgaan, dat een negatieve reactie me minder lang achtervolgt. En me nu zelfs helpt aan een goede reputatie. Ik blijf geraakt, dat kan ik niet veranderen. Wel wat ik ermee doe…

Waarom geven mensen kritiek?

 1. Omdat mensen je even willen wijzen op een fout. Helaas doen ze dat ook en plein public in een reactie onder je socialmediapost. Of onder je blog, hoewel je zelf instellen kunt dat jij bepaalt welke reacties je toont
 2. Omdat mensen het oneens zijn en graag hun mening ventileren. Mijn ervaring is, dat dat meestal genuanceerd en respectvol geuit wordt. Soms niet
 3. Omdat mensen vanachter hun apparaat redelijk anoniem hun genoegen en ongenoegen uiten kunnen. Er zijn redenen te over waarom zij dat doen. Bedenk je dat het draait om aandacht. Aandacht die draait om de zender, niet om jou.

Je kunt natuurlijk in je schulp kruipen, maar dat is de meest schadelijke weg die je bewandelen kunt. Als ondernemer is het namelijk zaak dat je de juiste mensen bereikt. Gelijkgestemden, mensen die wat zien in jou. En hulp willen van jou. Deze mensen vind je alleen als jij jezelf laat zien…

Maar hoe ga je dan om met negatieve feedback? Zonder zelf elke keer om te vallen?

Mijn manier helpt de wind uit de zeilen te halen bij mensen die negatief reageren. En doe je het goed, dan helpt het je zelfs aan een goed imago.

En bedenk: de manier waarop jij omgaat met feedback is ook marketing…

Negatieve reactie? Zo ga je respectvol met jou en de zender om

Degene wijst je op een fout

Mijn uitgangspunt: ik ben altijd blij als iemand een fout meldt.

Deze reactie zie je staan onder de blog ‘effectief bloggen in slechts 1 uur per week’: ‘Bij de zin “staat contentmarketing nog wat in je kinderschoenen” haakte ik al af. Sorry hoor, maar dit soort kromme zinnen kan ik onmogelijk als professioneel advies opvatten! En dat van een bureau dat als tagline “ONLINE VERKOPEN BEGINT BIJ HET JUISTE WOORDGEBRUIK” heeft!!!! Ga je schamen! Als je de taal goed zou beheersen, had je geschreven; “Staat bij jullie de contentmarketing nog in de kinderschoenen?”’

Ja, hij is wat ongenuanceerd, maar die toon laat ik bij hem. De toon zegt namelijk alles over hem en niets over mij. Ik ga er dus niet in mee. Ik had deze negatieve reactie kunnen negeren. Of zelfs weigeren. In de zin waarover hij struikelde had ik gebruikgemaakt van dichterlijke vrijheid, maar ik begreep dat niet iedereen die oppikken zou. Hij had dus deels gelijk en ik was blij dat hij me dat even meldde:
‘Hallo Charles,
Je hebt helemaal gelijk. Ik schrijf zo’n 8 uren per dag en zie soms mijn eigen fouten niet meer. Dank je dat je me wijst op deze absoluut niet-lopende zin. Ik heb hem direct verbeterd.
Mag ik je wel even teruggeven, dat de zin die je voorstelt, ook niet helemaal lekker loopt?
En om je gerust te stellen: ik schaam me altijd als ergens een fout door de mazen glipt.
Fijn weekend! Esther van Vondel’

Word je gewezen op een fout? Bedank degene dan ook en plein public en corrigeer de fout. Meer woorden eraan vuil maken is onnodig. Blijf respectvol, ook als de ander je onderuit haalt. Hij of zij haalt je pas echt door de mangel als jij op zijn of haar toon ingaat. Juist door de toon te negeren haal je de wind uit de zeilen. Je zult zien dat degene er niet verder op ingaat.

Het gaat hier niet om winnen of verliezen, dus stel je professioneel op.

Degene is het oneens

Wil jij dat iedereen het met je eens is? Oei, dan geef jij jezelf een onmogelijke klus.
Heb je weleens gehoord van de voetbaluitdrukking: ‘Elke voetbalwedstrijd heeft het aantal coaches dat kijkt.’
Of: ‘De beste stuurlui staan aan wal.’

Zo ga ik om met de mening of negatieve reactie van een ander:

 • Naar een vakgenoot luister ik altijd. Hij of zij komt vaak met een mooie aanvulling op mijn boodschap. En heb ik iets over het hoofd gezien, waardoor ik mijn eigen mening iets bijstellen moet, dan kom ik daar rond voor uit.
  Op ongenuanceerde en niet-onderbouwde kritiek reageer ik niet. Ik haal de negatieve reactie onder mijn blog weg, maar niet onder mijn socialmediapost. Vind ik dat degene fout zit, dan verwoord ik dat anders. Vaak in de vorm van een vraag of een hypothese. Ik leg de bal terug.
  Ik laat me nooit onderuit halen. Probeert iemand het toch, dan blijf ik vriendelijk, maar duidelijk
 • Naar iemand buiten mijn vakgebied luister ik, want het kan iemand uit mijn doelgroep zijn. En ik wil weten wat zich afspeelt in mijn doelgroep. Wanneer ik niet helemaal begrijp wat de ander bedoelt, stel ik een aanvullende vraag. Gaat hij of zij daar niet op in, dan laat ik het daarbij.
  Is degene het gewoon niet eens en reageert hij zonder uitleg? Dan antwoord ik simpel met een antwoord a la ‘dat mag je vinden.’ Met andere woorden: jij jouw mening, ik de mijne.
  Ik ga graag de discussie aan, maar nooit lang
 • Voel ik dat ik iets schrijf vanuit emotie, dan weet ik dat ik niet goed zit. Ik wacht met reageren tot de emotie wegzakt en ik een genuanceerd antwoord geven kan. Ik blijf vriendelijk en ben ondertussen kristalhelder. Zie het eerste voorbeeld. Charles reageerde een week later op eenzelfde manier op een andere blog. Hier had ik echter te maken met voorkeur in schrijfstijl, dus dat gaf ik terug. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord.

Ook al zijn mensen erop uit mij te pakken, ik laat dat niet toe. Dit is een vaste regel in mijn business. Als ondernemer en communicator heb ik graag altijd een professionele houding. Mensen mogen mij uitmaken voor oplichter en fraudeur, dief en ‘vies wijf’ (ja, ik heb ze allemaal gehad), ik verlaag me nooit tot datzelfde niveau. Ze hebben namelijk nooit bewijs en dat haalt de angel eruit.

negatieve reacties ontvangenAfbraakreacties

Ja, als je je nek uitsteekt, krijg je reacties waarvan je braakneigingen krijgt. Van beterweters of mensen die misschien te weinig omhanden hebben. Mensen die zichzelf boven jou stellen. Of erop kicken hun ongenoegen over de wereld herhaaldelijk en veelvuldig rond te strooien.

Ik ben bezig met de bloei & groei van andermans onderneming, zodat diegene lekker werken en leven kan. Constructief dus. Ik heb geen zin, noch tijd voor afbraakreacties.

Krijg jij af en toe ongenuanceerde kritiek, zoals de feedback die ik laatst kreeg op mijn blog over hoe bijvoeglijk naamwoorden je tekst afzwakken, die ik deelde op Facebook?

De feedback luidde als volgt:
Zij: ‘Wat vreselijk, dat zo’n les nodig is…
Ik: ‘Wat vind je er zo vreselijk aan, M?
Zij: ‘dient dat toelichting? Elementair lagere school Nederlands. En een woord als slim is voor mij al niet correct. Slim is slank (Engels), slim in het Nederlands betekent sluw. Het wordt al decennia verkeerd gebruikt, misschien mee te nemen in uw lessen? De schrijfstijl van uw stukje, verdient de schoonheidsprijs niet. Vals? Nee, ik zet punten op de i. Van een bureau, dat les geeft in Nederlands mag ik meer verwachten. Trouwens een bureau daar zit ik achter. Homoniem? En mag ik vragen, met wie ik het genoegen heb? Vondel had een kousenwinkel en schreef vele toneelstukken, toentertijd nog tooneel, waaruit blijkt dat taal aan veranderingen onder hevig is. Desalniettemin vind ik, dat ik van een marketingbureau perfect Nederlands mag verwachten. Met vriendelijke groet
Ze plaatste er een link naar Wikipedia onder.

Daar stopte ze niet, maar je begrijpt de boodschap. Ik ga niet voor haar invullen waarom ze dit alles over mij uitstrooide. Ik heb haar nog nooit ergens gezien of gehoord. Noch gelezen. Ook niet online. Ze leek uit het niets te komen.
Ik had haar kunnen wijzen op de fouten die ik tegenkwam in haar negatieve reactie, maar ik heb me de moeite bespaard, omdat ik ver van welles-nietes of ‘kijk eens wie er gelijk heeft’ verwijderd wil blijven. Ik ga liever voor mijn geluk dan voor mijn gelijk.

Dit was mijn reactie:
M, dank je voor je reactie. Ik begrijp volkomen dat jij graag hebt, dat ik correct Nederlands aanhoud. Nederlands zoals we decennia geleden schreven. Deels ben ik het met je eens. Alleen leven we 20 jaren na de wisseling van een millennium en met de jaren zijn de regels veranderd. Soms helaas, dat ben ik eens. En zou ik inderdaad lessen Nederlands geven, dan had ik me niet schuldig mogen maken aan iets als dichterlijke vrijheid. Ik geef echter les in copywriting. En daar regeert creatieve vrijheid. Gelukkig maar, anders zou lezen nóg saaier worden. Fijne zondag, M

Ik maak me niet groter of kleiner dan ik ben, ben duidelijk en laat haar in haar waarde. Dat doe ik ook als ik vind dat de ander dat niet verdient.

Of mensen weleens te ver gaan bij mij? Ja.

Wanneer een negatieve reactie te ver gaat

Had Charles blijven reageren op mijn artikelen op diezelfde toon en om dezelfde dingen, dan was ik afgehaakt en had ik zijn reacties geweigerd.
Word ik bestempeld als ‘oplichter,’ dan ligt het eraan. Is het eenmalig, dan laat ik het. Reageren doe ik niet. Ik laat de negatieve reactie zijn werk doen. Er zijn namelijk genoeg mensen die hem op waarde schatten.
Bij spelletjes haak ik af. Doorzetters blokkeer ik.
Bij ‘lekker wijf’ ligt bij mij de grens, evenals alle andere opmerkingen die op de persoon gericht zijn.
Zet iemand onder mijn bericht zijn eigen blog of aanbod, dan verwijder ik het bericht en blokkeer ik degene ook.

Campagne SIRE met #DOESLIEF

De maatschappij wordt niet alleen harder en minder tolerant. Een groep mensen voelt zich steeds vrijer om anderen dwars te liggen op een onfatsoenlijke, schokkende manier. En of de reden puur afreageren of uitlokkerij is, dat weet je vaak niet. En de vraag is in hoeverre het uitmaakt. Als ondernemer heb je je te gedragen wanneer je je reputatie overeind houden wilt. Als mens is er echter ook weinig voor nodig om de maatschappij vriendelijker te maken.

SIRE startte vorig jaar een campagne tegen hufterig gedrag. Scheldpartijen, bumperkleven, onbeschofte reacties op social media en ander hufterig gedrag probeert SIRE te verminderen met hun oproep om zelf wat te doen. Jij hebt controle over hoe je reageert namelijk.
Je doet al mee door genuanceerd te blijven bij een negatieve reactie of onbehoorlijke actie, ook als de ander onfatsoenlijk doet. Online reageer je eenvoudig met #DOESLIEF.

Conclusie

Als ondernemer kun je je de mond niet laten snoeren. Jij bent ooit voor jezelf begonnen om anderen te helpen. Doe dat. De rest doet er niet toe. Vriendjes zijn met iedereen is onbegonnen werk. Het met iedereen eens zijn is onmogelijk. En iedereen heeft last van afbraakreacties.

Wees dankbaar als iemand wijst op een fout. Doet hij of zij dat niet, dan knapt de eerstvolgende misschien af op diezelfde fout, terwijl het een goede klant had kunnen worden.

Geef ze hun gelijk als ze dat hebben. En geef hufters niet wat ze willen, namelijk jouw emotie.

Ga voor je geluk in plaats van je gelijk.

Blijf je respectvol en genuanceerd, dan bouwen negatieve reacties namelijk aan een goede reputatie. Je laat namelijk zien uit welk hout je gesneden bent: je kunt tegen een stootje, laat je kwetsbare kant en ondertussen je kernwaarden zien. Mensen leren je beter kennen en dat is dé voorwaarde voor een goede verkoop.

Laat jezelf dus zien en slinger je boodschap de wereld in. Een onthoud: een ongenuanceerde, negatieve reactie zegt alles over de zender, niets over jou. En waar de een over struikelt, is de ander juist blij met je bericht. Ikzelf heb vaak genoeg bijval gekregen waar ik het niet verwachtte.

 


Andere blogonderwerpen die je helpen ontspannen te ondernemen:

Wat is marketing eigenlijk?
Wil jij meer klanten? Kies liever hiervoor als je echte resultaten wilt…
Dames, ga voor jezelf staan!
Hoe marketing je meer vrijheid geeft
Moeilijke klanten? Zo niet meer

 

Marketing


Esther van Vondel

VERKOPEN BEGINT BIJ JE BOODSCHAP, OMGEZET IN WOORDEN. EN ACTIE OM DIE BOODSCHAP ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN BIJ DE JUISTE MENSEN Neem contact op via 06 54 94 39 62 of info@vanvondeltxt.nl

Comments (2)

 • Wat knap zoals jij kunt reageren op negatieve reacties. Leer hier uit dat ik altijd mag/moet reageren maar dat ik de reactie veel meer bij de ander moet laten zonder mijzelf weg te laten blazen.
  Zal dit artikel in mijn achterhoofd houden.
  Alweer bedankt voor jouw blog.

 • Precies, Nicole. Bij jezelf blijven. Laat de rest bij een ander. Ik besef dat dat cliché klinkt, maar het werkt.
  Je weet vaak ook niet wat er achter zo’n reactie zit. Iedereen heeft weleens een off day. Of ervaart een periode waarin niets mee zit.

  Fijn weekend!
  Esther

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Telefoonnummer

06 - 54 94 39 62

E-mailadres

esther@vanvondeltxt.nl

KvK nr. 56469128
btw-nummer NL193104271B01

Algemene Voorwaarden tekst- en contentmarketingbureau Van Vondel txt 

Volg Van Vondel txt op:


Deze website maakt gebruik van cookies, enkel om algemene, niet-persoonsgebonden statistieken bij te houden. Bekijk ook de privacyverklaring.

Gastblogger op:

Frankwatching