Tekst-&-marketing-uitbesteden
‘Tekst- en marketingbureau Arnhem – Doetinchem Tekst Gericht is Klant Geraakt'

Abonnement marketing en/of content in de praktijk

antwoord op de meestgestelde vragen

Je vraagt je wellicht af hoe een jaartraject er uitziet in de praktijk. Daarom geven wij een praktijkvoorbeeld, die je een goed beeld geeft van hoe zo’n traject verloopt. Je kiest voor marketing (promotie), contentmarketing (marketing via het delen van kennis, zoals je blog en social media) of een combinatie van deze twee. Geen jaartraject hetzelfde en dit is enkel voorbeeld, maar zo krijg je inzicht in onze aanpak. En de resultaten. We leveren maatwerk. Jouw bedrijf is namelijk anders dan elk ander. De invulling van jouw marketingabonnement heeft daarom een andere opbouw en brengt je evenals het traject in dit praktijkvoorbeeld naar de gewenste resultaten. Jouw gewenste resultaten welteverstaan. Elke maand hebben we een meeting.

Praktijkvoorbeeld totaaloplossing in een abonnement in marketing

In het document vind je een voorbeeld van de invulling en uitvoering van een marketingabonnement. In dit voorbeeld maakten we een combinatie van rechtstreekse promotie en contentmarketing. Reclamemaken en het inzetten van de blog, social media en andere contentmiddelen werkten synergie in de hand in dit voorbeeld. Voorbeeld marketingabonnement

Marketing en/of contentmarketing?

Je hebt de keuze tussen marketing (promotie en klanten werven) of contentmarketing (kennis delen en kennismaken via je blog, social media, presentatie, enzovoort om je verkoop te stimuleren) via een abonnement in marketing op maat. Of een combinatie ervan.

Wat is het verschil tussen marketing en contentmarketing?

Marketing zet je in wanneer je voldoende naamsbekendheid hebt, maar je verkoop achterblijft. Content zet je in wanneer je je naamsbekendheid wilt uitbouwen, bij voorbeeld als expert of omdat je een specifieke missie, visie of aanpak hebt. De twee verschillende vormen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Hoewel wij je marketingadvies op maat geven, ben je vrij om af te wijken. Dit beïnvloedt de resultaten, maar we hebben een jaar om de juiste koers te vinden.

Meten en bijsturen

Je ziet dat we tijdens het marketingtraject verschillende metingen verrichten om beter te sturen op resultaat. Dat betekent, dat zaken die we in beginsel prioriteit geven of op een bepaalde wijze aanpakken, gaandeweg veranderen door voortschrijdend inzicht. Het voordeel hieraan is, dat doordat we je bedrijf steeds beter leren kennen, wij ook steeds beter sturen op prestaties. Koerswijzigingen zijn normaal in ons vak. Acties die aanslaan worden intensiever ingezet, terwijl anderen op termijn worden losgelaten. Denk aan een videoserie die de verkoop meer stimuleert dan verwacht. Of Googleadvertenties die voor de helft van de conversie zorgen. Of opdrachten binnenkomen nadat we een dienst iets anders aanbieden. We starten met de belangrijkste verbeteringen in de basis. Deze genereren vaak snel resultaat.

Onafhankelijkheid op termijn

Ondernemer zijn en afhankelijkheid gaan maar tijdelijk samen. Daarom is het altijd onze bedoeling dat we onze kennis en kunde op termijn overdragen naar je organisatie. In het voorbeeld gebeurde dat in het jaartraject, maar een langere aanloop is mogelijk, soms zelfs wenselijk. Samen bepalen we wie de taken op zich neemt/nemen, inclusief verdeling van taken, leren samenwerken, alle systemen, lopende lidmaatschappen en technieken. Duurt deze overdracht langer? Of wil je met ons in zee voor de lange termijn wat betreft je marketing of contentmarketing? Dan gaan we een nieuw abonnement in marketing en/of contentmarketing aan. Of komen activiteiten na het einde van het traject door tijdgebrek alsnog in de knel? Geen probleem. Wij zijn beschikbaar voor marketingactiviteiten na afronding van het marketingtraject.

Inhuren specialisten

Onze tarieven zijn exclusief het inhuren van specialisten. Zaken als tekstschrijven voor zowel je commerciële uitingen als je content, basis vormgeving, basis SEO, analyses en dergelijke voeren wij uit. Professionele vormgeving, webdesign en webbouw, specifieke SEO en video besteden wij uit. Zo heb jij de maximale inzet van deskundigen. De selectie doen wij samen, tenzij je liever helemaal ontlast wordt. Wij gaan voor kwaliteit, dus voor experts. De buurjongen of broer die een website bouwt voor de hobby voldoet niet. We werken uiteraard samen met professionals die nu al delen van je marketing verzorgen als deze kwaliteit leveren.

Veelgestelde vragen

Kost het mij tijd?

Zonder samenwerking en het stellen van verantwoordelijkheden loopt een marketingtraject uit op niets. We combineren jouw/jullie expertise met die van ons voor uitstekende prestaties. Dat kunnen we niet alleen. Toch zul je merken dat jouw investering in tijd meevalt, zeker wanneer je resultaat ziet. Is er weinig tijd, dan ontlasten we je zoveel mogelijk door zelf acties uit te voeren en/of (op termijn) het inzetten van een of meer medewerkers uit je organisatie. Ook hier draag jij echter de eindverantwoordelijkheid, bij voorbeeld over (de input van) inhoudelijk correcte content, het vrijmaken van agenda’s en de inspanningsverplichting en motivatie die daarbij horen. Heb je geen tijd? Dan doen we geen zaken.

Waarom een jaartraject?

Een jaar lijkt lang, maar blijvende, groeiende resultaten bereik je alleen op termijn. Je zult merken dat een jaar zo om is. Daar komt bij, dat een abonnement in marketing en/of content creatie over een jaar betere resultaten oplevert dan korte trajecten. Dat heeft te maken met het opbouwen van naamsbekendheid en in het vizier blijven. Deze zaken kosten tijd.

Duurt een abonnement in marketing altijd 1 jaar?

Nee. Het kan korter, maar onze ervaring is dat een kort traject grotendeels kortdurende resultaten oplevert. Ook een jaartraject wordt in 60% van de gevallen verlengd. Daarbij kijken we opnieuw naar de behoefte, de doelstellingen en de invulling om daar te komen. Een nieuw marketingabonnement op maat dus.

Hoe vaak hebben we overleg?

We gaan 1 x per maand om tafel om de voortgang en komende activiteiten door te nemen, te evalueren en de strategie bij te stellen waar nodig. Tussendoor vindt overleg vooral telefonisch, via Skype of e-mail plaats.

Waarom een vast maandbedrag?

‘Ik heb liever een uurtarief.’ Dat mag. Wij kunnen je echter op voorhand met stelligheid melden, dat een uurtarief hoger uitvalt en frictie veroorzaakt. Elke keer als je een vraag hebt of even overleggen wilt, tikt de tijd mee namelijk. Dit gaat ten koste van een goede samenwerking en goede prestaties en dat is het laatste wat wij willen. Een maandtarief stellen wij op basis van het opgestelde traject bij de start. Wij weten dan al redelijk wat we nodig hebben in de loop van het jaar. Elk uur dat we daaroverheen gaan, rekenen we aan onszelf. Pas wanneer de strategie blijvende, aanvullende activiteiten vraagt en/of we chronisch (3 maanden achtereen) meer dan 5 uren per maand onze ingeschatte inspanning overschrijden, overleggen we. Dat is tot nu toe pas 1 x gebeurd in 5 jaren. Elke eerste van de maand ontvang je een factuur over de voorgaande maand met een urenverantwoording, zodat jij weet wat we hebben gedaan en in welke tijd. Zo heb jij overzicht in onze inspanningen. Kosten die je maakt voor ingehuurde specialisten worden van tevoren besproken en door jou goedgekeurd. Kosten van systemen (zoals een lidmaatschap op Buffer of een autoresponder), adverteren en dergelijke zijn niet bij het marketingabonnement inbegrepen. Hier verdienen wij niet aan. Een jaartraject heeft een investering vanaf € 400 per maand. Reken maar eens uit wat het je kost om iemand in dienst te nemen.

De voordelen van een abonnement voor jouw marketing en/of content op een rij:

  • je betaalt een vast maandbedrag
  • terwijl het traject flexibel blijft en we de koers binnen het marketingabonnement waar nodig wijzigen voor nog betere resultaten
  • je geen snelkookpantraject hebt, waarin je in korte tijd bergen werk verzetten moet voor slechts tijdelijke verbetering
  • je door de lengte van het traject groeiende, blijvende resultaten boekt.

En blijf je ons nog nodig hebben na het traject voor onderdelen van je marketing en/of content creatie, dan kan dat altijd. Kom jij om in het werk, maar komt je bedrijf te weinig vooruit in jouw ogen?

Content slimmer creeëren en inzetten?

Telefoonnummer

06 - 54 94 39 62

Postadres

Tulpenstraat 105
7004 DH  Doetinchem

esther@vanvondeltxt.nl

KvK nr. 56469128
btw-nummer NL193104271B01

Algemene Voorwaarden tekst- en contentmarketingbureau Van Vondel txt 

Volg Van Vondel txt op:


Deze website maakt gebruik van cookies, enkel om algemene, niet-persoonsgebonden statistieken bij te houden. Bekijk ook de privacyverklaring.

Gastblogger op:

Frankwatching